Velkommen

Vi arbejder ud fra en anderkendende pædagogik. Det gør vi ved at være bevidste om, at alle børn bliver set, hørt og forstået, og at der hos os er en oplevelse af rummelighed og plads til forskellighed med afsæt i et anerkendende miljø. Som personale er vi optaget af synlighed og tydelighed og vi arbejder på tværs af stuerne med aldersopdelte børnegrupper. 

Stubmøllen er en integreret institution med vuggestue og børnehave – hvor børnehaven ligger på Stubmøllevej nr. 10 og vuggestuen ligger på Grønrisvej nr. 11. Børnehaven har 2 børnegrupper der er normeret til 22 børn. vuggestuen har 3 børnegrupper som er normeret til 14 børn.

Vi er en institution i rivende udvikling. Se vores tilsynsrapport her.

Stubmøllens vuggestue og børnehave har åbent mandag til fredag fra kl. 7.00-17.00